WORTELKANAALBEHANDELING

WAT GEBEURT ER TUDENS EEN WORTELKANAALBEHANDELING?

Tijdens een wortelkanaalbehandeling verwijdert de tandarts ontstoken tandweefsel. Ontstoken tandweefsel geneest niet me.. Het is een onomke.baar proces. Daarom haalt uw tandarts het ontstoken weefsel weg. Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel kanaal- of endodontische behandeling genoemd.

DE WORTELKANAALBEHANDELING

De wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke vercloving als uw tandweefsel nog (gedeeltelijk) levend is. indien uw tandweefsel is afgestorven, is een vedoving niet noodzakelijk. Vaak maakt uw tandarts een of meerdere rontgenfotos. Zo heeft hij een goede controle over het verloop van de behandeling. Uw tandarts maakt eerst uw tand of kies open on verwijdert het ontstoken weefsel. Daama reinigt hij het kanaal met kleine vijites en spook het met een desinfecterende spoelvloeistof. Vervolgens worden de kanalen gevuld. Na de wortelkanaalbehandeling maakt uw tandarts uw tand of kies weer dicht met een vulling. Vedal wordt de afsluitende vulling tijdens een tweede of derde behandeling gemaakt. Als de kies is verzwakt, kan een kroon en of opbouw nodig zijn. Een tand of kies die op daze wijze is behandeld, kan nog lange tijd mee.

IS EEN WORTELKANAALBEHANDELING PUNLUK?

Tijdens (de eerste zitting) van een wortelkanaalbehandeling wordt er verdoofd en voeft u dus niets. Na de behandeling kan wat napip ontstaan. Hiervoor kunt u indien nodig een pijnstiller gebruiken. Als het gebied om de tand of kies dik wordt of als pijnstilling niet heipt dan kunt u contact op nemen met de tandarts.

FLUORIDE

Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Het basis-fluoride-advies

 • 0 en 1 jaar: vanaf het doorbreken van de eerste tandjes: éénmaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta 500- 750PPM F- (2 minuten)
 • 2, 3 en 4 jaar: tweemaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta ( 2 minuten)
 • 5 jaar en ouder:Minimaal  tweemaal per dag 2 minutenpoetsen met fluoridetandpasta 1.000-1.500 PPM F-
 • Voor alle leeftijden: alle andere vormen van fluoridegebruik in overleg met tandarts of mondhygiënist

De belangrijkste toepassing van fluoride voor de preventie van tandcariës voor alle leeftijden is fluoridetandpasta. Zo snel mogelijk na de doorbraak van het eerste tandje wordt geadviseerd te beginnen met één keer per dag de tanden te poetsen met een tandpasta voor peuters (met 500-750 ppm fluoride). Vanaf de tweede verjaardag is het advies om tweemaal per dag te poetsen met peutertandpasta. Na de vijfde verjaardag luidt het advies om over te schakelen op gewone fluoridetandpasta of kindertandpasta met 1000-1500 ppm fluoride. Het spreekt vanzelf dat tot ca. 6 jaar de ouder moet poetsen. Daarna moeten de ouders tot ca. 9 jaar het tandenpoetsen goed controleren en eenmaal per dag napoetsen.

Indien bij controlebezoeken blikt dat het opvolgen van het advies niet voldoende effect heeft of dat het advies niet gevolgd wordt kan de tandarts meer fluaride toedienen / voorschrijven.

Tandarts en mondhygiënist
De tandarts of mondhygiënist is de aangewezen persoon om op basis van exacte diagnose van de mondgezondheid, gedragsfactoren en ontwikkelingen hierin te beoordelen of er aanvullend individuele maatregelen nodig zijn. Hij of zij zal indien nodig een professionele fluoride-applicatie uitvoeren.

GEBITSSLIJTAGE (EROSIE)

Erosieve slijtage is het irreversibele verlies van harde tandweefsels door zuurinwerking. Het betreft hier niet in de tandplak gevormde zuren, maar zuren die op een andere wijze in de mond terecht zijn gekomen. Erosie komt vaak voor in combinatie met andere vormen van slijtage zoals attritie, abrasie, abfractie en demasticatie. De erosieve component van alle slijtageverschijnselen is mogelijk in de loop van de jaren wel belangrijker geworden. De achterliggende oorzaak van erosieve slijtage kan complex zijn en een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk maken.

Beperken van erosie:

 • Voeding en dranken:
  - Frequentie verminderen (met name van frisdrank)
  - Duur van de consumptie verminderen
  - Geen zure consumpties: ’s nachts en vóór het naar bed gaan
  - Geen zure consumpties een uur voor het tandenpoetsen
  - Spoel direct met water of melk na consumptie van een zuur product, voedingssupplementen en medicijnen
 • Tandenpoetsen:
  - Niet binnen het uur na consumptie van zuur product
  - Gebruik een zachte tandenborstel en een laag-abrasieve tandpasta
  - Borstelgreep en poetsvolgorde aanpassen zodat geërodeerde tandvlakken minder krachtig gepoetst worden.
 • Fluoride:
  - Klinische effectiviteit van extra fluoride is (nog) niet bewezen
  - Extra fluoride kan geadviseerd worden zolang de oorzaak nog niet is vastgesteld en weggenomen
2_13
erosie-1

KROON EN BRUGWERK

Hoe verloopt de behandeling voor een kroon of een brug?
De behandeling van een kroon of brug verloopt in stappen. Hiervoor twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor is ongeveer één tot twee weken tijd nodig.

De behandeling in stappen

Afslijpen van de tand of kies
Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. Zo nodig krijgt u een plaatselijke verdoving.

Afdruk maken
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in uw mond. Zo ontstaat een afdruk waarin later in een tandtechnisch laboratorium gips wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt de kroon of brug gemaakt.

Beetregistratie
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. Daarvoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak nodig. Hiervoor gebruikt de tandarts een wasplaatje.

Kleur bepalen
Als de kroon of brug vóór in de mond staat, heeft deze meestal een tandkleurige buitenlaag. Samen met uw tandarts zoekt u een geschikte kleur uit.

Noodvoorziening
Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen tand of kies , maakt de tandarts een noodvoorziening (tijdelijke kroon). Eet er geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.

Vastzetten
Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de kroon of brug brengt hij een snelhardend cement aan. Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en drukt hem stevig aan.

Opbouw
Als uw tand of kies te weinig houvast biedt voor een kroon of brug, kan uw tandarts eerst een opbouw maken. Hij lijmt de opbouw met een pin in het wortelkanaal vast. Dan plaatst hij de kroon of brug over de opbouw.

BLEKEN

Bleken, een commerciële behandeling voor fotomodellen?
Waarom denken veel Nederlanders dat witte tanden alleen voorbehouden zijn voor de modellen in de glossy bladen? Wittere tanden is iets wat veel mensen willen, maar door twijfels, en misschien ook schaamte laten zij zich weerhouden om dit aan hun tandarts te vragen. Wij begrijpen dat een gezond en functioneel gebit zeer belangrijk is, een groot deel van onze site is bedoeld om u daarmee te helpen, maar met mooie tanden en kiezen zult u uw gebit beter waarderen en het helpt u te motiveren om het gezond te houden.

Na de ogen is de glimlach vaak het eerste waar men naar kijkt! Een mooie glimlach geeft zelfvertrouwen, u durft vaker te lachen, het geeft uw leven een nieuwe impuls. Als u er goed uit wilt zien voor bijvoorbeeld een bruiloft, sollicitatie of een date, denk dan ook aan uw gebit.

Voor veel cosmetische behandelingen is boren noodzakelijk, dit geldt niet voor bleken. Met bleken is juist doordat de originele structuur en vorm van je tanden behouden blijft, vaak een heel natuurlijk resultaat te bereiken.

Over het algemeen kunt u zelf de tanden thuis bleken of indien u snel resultaat wilt kan het ook in de tandartsstoel gedaan worden. Thuisbleken met behulp van een bleeklepel is een zeer betrouwbare en veilige manier gebleken om tanden witter te maken.! De werkzame stof in de bleekgel is carbamyde peroxide en samen met een op een maat gemaakte bleeklepel verkrijgbaar bij uw tandarts.

Het is ook mogelijk om uw tanden, al dan niet met behulp van licht, in de tandartsstoel te laten bleken. Hogere concentraties peroxyde en hogere kosten die het met zich meebrengt kunnen een afweging zijn om toch voor thuisbleken te kiezen. Het is met deze manier van bleken wel mogelijk om in korte tijd een redelijk tot goed resultaat te verkrijgen, al is het verstandig om de tanden alsnog d.m.v. thuisbleken op kleur te houden.

Algemene informatie over bleken

In de loop van de jaren zullen uw tanden en kiezen kleurstoffen opnemen, natuurlijk is dit afhankelijk van hoeveel verkleurende producten, zoals sigaretten, koffie, thee, rode wijn etc u nuttigt. Dit worden externe verkleuringen genoemd. Hierdoor zullen met het ouder worden, de tanden donkerder worden.
In sommige gevallen zijn de tanden door medicijngebruik en/of ontwikkelingsstoornissen al verkleurd bij het doorbreken. Dit worden intrinsieke verkleuringen genoemd. Vroeger werd dit soms opgelost door kronen te maken, tegenwoordig kan bleken een grote uitkomst bieden.

Bleken wordt nu al vele jaren succesvol toegepast bij verkleurde tanden en kiezen. Er zijn verschillende systemen om te bleken. De meeste systemen worden via de tandarts verstrekt, maar u kunt ook sommige systemen in de winkel of via de tv zelf kopen. Doordat deze producten vaak lagere concentraties gebruiken is de werkzaamheid minder en tevens is het vaak beter om onder toezicht van de tandarts te bleken, zodat de ontwikkeling van de tanden en evt. het tandvlees onder controle wordt gehouden.

Methoden

Een tand of kies kan van buitenaf gebleekt worden of van binnenuit bij een dode tand.

Van buitenaf bleken:
Dit bleken kan bij de tandarts in de stoel worden gedaan of thuis door de patiënt zelf:

1) In de tandartsstoel (office bleaching)
De tanden en kiezen worden drooggelegd d.m.v. een rubberlapje wat tevens het tandvlees tegen de bleekgel beschermt; het is ook mogelijk het tandvlees te beschermen door er een speciale gel op aan te brengen.

(2) Thuisbleken met een bleeklepel
Een andere methode van bleken gebeurt met een bleeklepel in combinatie met bleekgel. Hieronder een wijze waarop deze behandeling uitgevoerd wordt:
• Bij uw eerste bezoek aan de tandarts worden er afdrukken van uw gebit genomen.
• Deze afdrukken worden daarna in gips uitgegoten.
• De tandtechnieker kan dan op het gipsmodel een (flexibele) kunststof lepel met ruimte voor de bleekgel maken.

• Bij uw tweede bezoek krijgt u na instructie, de bleeklepel en de bleekgel mee naar huis.
• Na het aanbrengen van de bleekgel en het indoen van de lepel kan er begonnen worden met bleken.

• Hou de lepel voor het beste resultaat wel een aantal (3 tot 6) uren in.
• Dat kan overdag, s'avonds, maar ook s'nachts wanneer u slaapt.
• Gemiddeld is na ? tot vier weken duidelijk resultaat te zien, in het geval met ernstige verkleuringen dan zal langer gebleekt moeten worden.

3) bleeklepel met bleekgel in de wachtkamer van de tandarts
De tandarts gebruikt dan een bleekgel met een sterkere concentratie bleekstof (carbamideperoxide). Hierdoor hoeft u de lepel minder lang in te houden (1/2 tot 2 uur). Enkele malen herhaling is vaak noodzakelijk.

Gevoeligheid
Tijdens het bleekproces kan er tandpijn of pijnlijk tandvlees ontstaan. De bleeklepel korter dragen of met langere tussentijden kan de pijn doen verdwijnen. Eventueel kan de bleekbehandeling onderbroken worden. Als de pijn verdwenen is, kan het bleken hervat worden.

Van binnenuit bleken (walking bleach)
Na een wortelkanaalbehandeling kan de dode tand van binnenuit gebleekt worden. In de tand wordt een papje met een bleekmiddel aangebracht, waarna de tand wordt afgesloten met een tijdelijke vulling. In de dagen hierna zal de tand lichter worden. Afhankelijk van het resultaat zal de behandeling enkele malen worden herhaald. Uiteindelijk wordt de tand met een definitieve vulling afgesloten. Aangezien hiervoor een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd moet zijn, is het bij levende tanden niet aan te raden.

Resultaat van bleken
Het resultaat kan verrassend zijn en een heel mooi effect op de tandkleur hebben. Vullingen bleken moeilijk mee, maar kunnen natuurlijk evt. overgemaakt en aangepast worden. Na een aantal jaar kleuren de tanden terug naar de oorspronkelijke kleur. Roken en veel koffie of thee drinken versnelt dit. Met opnieuw bleken kan dan opnieuw resultaat geboekt worden. Het resultaat kan ook worden bijgehouden door 1 keer per maand te bleken. Het resultaat kan afhankelijk zijn van de oorzaak van de verkleuring. Bij een antibioticum (tetracycline) verkleuring bijv is het resultaat minder goed te voorspellen.

Meest voorkomende oorzaken van verkleuring

Verouderingsproces

Naarmate de leeftijd stijgt, wordt de laag tandbeen van de tanden en kiezen steeds dikker. Hierdoor treedt een verdonkering of vergeling van de tandkleur op. Bovendien wordt door slijtage de laag glazuur dunner (of slijt helemaal weg op sommige plaatsen), waardoor het gelere tandbeen beter zichtbaar wordt. De kleur van tanden en kiezen wordt ook beïnvloed door barstjes in het glazuur, waar doorheen kleurstoffen dringen.

Dode tand

Als gevolg van bijv. tandbederf of een ongeval, kan het levende deel van een tand (pulpa) geïnfecteerd raken. Wanneer dit pulpaweefsel afsterft, komen er kleurstoffen uit de rode bloedcellen vrij. Deze kunnen de tand een blauwe of geel/grijze verkleuring geven. Ook als er al een wortelkanaalbehandeling gedaan is, kan de vulling of resterend pulpamateriaal de verkleuring veroorzaken.

Ongeval
Als door een ongeval de tanden en kiezen beschadigd raken, wordt ter reparatie een laagje tandbeen afgezet aan de binnenkant van de tanden en kiezen. Dit zorgt voor een vergeling. Mocht de pulpa door het ongeval afsterven dan kan de hierboven beschreven blauwe of geel/grijze verkleuring optreden.

Medicijngebruik
Bij jonge kinderen waarin het blijvende gebit nog in ontwikkeling is, kan het antibioticum tetracycline verkleuringen veroorzaken. Oorspronkelijk wordt een gele kleur ingebouwd, maar onder invloed van daglicht wordt dit bruin.

Ontwikkelingsstoornissen

De ontwikkeling van tanden en kiezen voltrekt zich in de kaak. Tijdens deze ontwikkeling kunnen stoornissen optreden waardoor er afwijkingen ontstaan. Bijvoorbeeld de structuur van glazuur en tandbeen kan anders zijn, waardoor kleurstoffen makkelijker binnendringen. Dit is o.a. het geval bij fluorose: door een te hoge concentratie fluoride tijdens de aanleg van tanden en kiezen raakt vooral de vorming van glazuur verstoort. Het gevolg is een poreus tandmateriaal met een afwijkende kleur.

Andere oorzaken

Tandbederf kan verkleuring veroorzaken, dit moet behandeld en gevuld worden, bleken is dan geen oplossing. Doorschijnende grijze vullingen kunnen alleen verholpen worden door deze te vervangen door witte vullingen. Verkleurde randjes langs vullingen en kronen zijn moeilijk met bleken te verhelpen, polijsten en/of overdoen is hier de oplossing. Aanslag en tandsteen kunnen ook verkleuringen veroorzaken, voordat gebleekt kan worden, zal dit natuurlijk eerst weggehaald moeten worden.

Bleektandpasta's

Er zijn tandpasta's met bleekmiddelen die voorspellen de tanden witter te maken. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat deze tandpasta's waarschijnlijk beter instaat zijn om het ontstaan van nieuwe verkleuringen te verminderen dan je tanden duidelijk zichtbaar witter te maken.

 

IMPLANTATEN

Wat is een implantaat?

Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, welke op de plaats gezet kan worden van de wortel van de tand of kies die verloren is gegaan. Over het algemeen zijn implantaten gemaakt van titanium en hebben ze de vorm van een schroef, zie de nevenstaande afbeelding..
Titanium is heel biocompatibel, dat wil zeggen dat het lichaam het niet afstoot, waardoor het bot er direct tegen aan kan groeien, dit proces wordt osseointegratie genoemd. Van veel implantaten is het titanium oppervlak bewerkt, dit versnelt de botgroei rondom het implantaat en hierdoor zal het implantaat na de inheling ook vaster in het bot zitten. Tegenwoordig helen de implantaten in +/- 95% van de gevallen succesvol in, bij o.a. botherstel operaties, rokers en diabeten liggen deze percentages wat lager.

Implantaten zijn in verschillende doorsneden en lengten verkrijgbaar.
De lengte en doorsnede van het implantaat zal gekozen worden aan de hand van de hoeveelheid beschikbaar bot, maar tevens zal de implantoloog de diameter laten afhangen van het te vervangen gebitselement. Een ondersnijtand zal met een smal implantaat vervangen moeten worden en een kies zal idealiter met een breder implantaat vervangen worden. Mocht de breedte van de kaakwal niet voldoende zijn dan bestaan er nog mogelijkheden om deze te verbreden. Over het algemeen hebben de implantaten een doorsnede tussen de 3 en 6 mm en de lengten variëren ongeveer tussen de 7 en 16 mm.

Waarvoor kunnen implantaten gebruikt worden?

Implantaten kunnen in zeer veel situaties worden toegepast, variërend van steunpunt voor een beugel tot een drukknop onder een kunstgebit. Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende situaties:

Enkeltandsvervanging

Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst waarna op het implantaat een kroon kan worden geschroefd of vastgelijmd. Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geboord hoeft te worden.

Een brug op implantaten

In dit geval ontbreken meerdere gebitselementen. Om een niet uitneembare en dus vaste vervanging te maken zijn in dit geval drie implantaten geplaatst, waarover een drie-delige brug is vastgelijmd.

Het is niet altijd nodig om voor elk ontbrekend gebitselement een implantaat te plaatsen; bijvoorbeeld een drie-delige brug kan soms ook op twee implantaten geplaatst worden, de behandelend tandarts-implantoloog kan dit in uw individuele situatie beoordelen.

Verankering voor een klikgebit

Een kunstgebit dat vastklikt op implantaten wordt een overkappingsprothese genoemd. In de kaak worden over het algemeen twee of vier implantaten geplaatst. Op deze implantaten kunnen drukknopjes, zie bovenste afbeelding links of een staaf-huls constructie geplaatst worden, zie bovenste afbeelding rechts.

In de prothese is ruimte gemaakt en er bevinden zich hulzen die om de staaf heen klikken. Hierdoor kan de prothese afsteunen op de implantaten en zal veel beter op zijn plaats blijven zitten.

Wanneer kunnen implantaten geplaatst worden?

Wanneer bij iemand het kaakbot uitgegroeid is (ongeveer vanaf 18 jaar) kunnen in principe implantaten geplaatst worden. Er zijn echter meer voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

Is er voldoende (gezond) kaakbot?

Wanneer een tand of kies wordt getrokken, zal het kaakbot gaan slinken. De kaak wordt smaller, maar ook lager. Implantaten moeten mede afhankelijk van de botkwaliteit en de hoeveelheid krachten die ze te verduren gaan krijgen, een minimale lengte hebben. De bothoogte is afhankelijk van de grootte van de kaak maar andere zaken zoals o.a. zenuwen of kaakbijholtes kunnen de hoogte ook beperken. In het geval van te weinig hoogte t.p.v. een kaakbijholte kan er nog een procedure worden uitgevoerd waarbij de kaakbijholte wordt opgevuld met bot (sinus-lift)

Het schroefdeel van het implantaat moet volledig in het kaakbot geplaatst worden en in geslonken kaken kan dat niet altijd. De kaak is dan meestal aan de wangzijde te smal geworden waardoor het implantaat daar niet volledig bedekt is met bot. De implantoloog kan dan (ook tegelijkertijd) een botherstel-operatie uitvoeren om dit op te lossen (Guided Bone Regeneration).


Is het tandvlees rondom de overige tanden en kiezen gezond?

Ontsteking van het tandvlees, parodontitis genaamd, zal eerst behandeld moeten worden voordat implantaten geplaatst kunnen worden. De bacteriën die deze tandvleesontsteking veroorzaken kunnen namelijk ook de weefsels rondom de implantaten infecteren en daardoor ontstekingen en botverlies veroorzaken.

Is de lichamelijke gesteldheid voldoende?

Ziekten of medicijnen die een negatieve invloed hebben op de afweer kunnen een reden zijn om niet te implanteren.
Mensen die een hart- of herseninfarct hebben gehad, slikken vaak bloedverdunners; tijdens het zetten van de implantaten zal dit tijdelijk gestopt moeten worden, in overleg met de arts of trombosedienst is dit over het algemeen geen probleem.
Om het tandvlees rondom de implantaten gezond te houden moeten ze goed gepoetst worden, indien de verwachting is, dat dit door de lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet goed mogelijk is, zal ook van de ingreep afgezien kunnen worden.
Er zijn ook factoren die de kans op succes wat kleiner maken zoals o.a. roken en suikerziekte. In overleg met de patiënt kan de ingreep wel uitgevoerd worden, maar men dient zich bewust te zijn van het lagere slagingspercentage.

Hoe wordt de behandeling uitgevoerd?

De behandeling bestaat uit een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met een onderzoek en het bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase zullen de implantaten operatief worden ingebracht. Indien noodzakelijk zal na het vastgroeien een tweede ingreep volgen om het implantaat ‘boven het tandvlees’ te halen. In de laatste fase wordt de constructie, bijv. een brug op implantaten, gemaakt.

Onderzoek

Orthopantomogram (OPG)

Röntgenopnames spelen een belangrijke rol bij de planning van de ingreep. Op een panorama röntgenfoto (OPG) kan de implantoloog goed de afstand tot anatomische structuren, zoals een belangrijke zenuw in de onderkaak of de kaakbijholte in de bovenkaak, inschatten. In sommige gevallen kunnen er meer opnames worden gemaakt zoals een CT-scan, waarbij het zelfs mogelijk is m.b.v. de computer de positie van de implantaten driedimensionaal te plannen.

Door de mond te onderzoeken kan o.a. een inschatting worden gemaakt van de breedte van de kaakwal, maar ook van bijv. de manier waarop de tanden en kiezen op elkaar bijten. Soms worden er afdrukken genomen zodat de tandtechnieker een proefopstelling kan maken en/of een boormal.

De lichamelijke gezondheid wordt met de patiënt doorgenomen en een behandelvoorstel met de eventueel mogelijke complicaties besproken en/of later schriftelijk toegestuurd.

Inbrengen van de implantaten

Het gebied waar de implantaten geplaatst zullen worden, wordt plaatselijk verdoofd met de ‘normale’ tandartsverdoving. In uitzonderingsgevallen, waar de implantaten tegelijkertijd met bijv. heupbot worden aangebracht, zal de operatie onder narcose bij de kaakchirurg gedaan worden.

Het tandvlees wordt op de plek waar het implantaat komt, losgemaakt en opgeklapt, waardoor het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens wordt een gaatje in het kaakbot geboord. De eerste boor, die gebruikt wordt is smal, de volgende boor is iets breder, dit wordt herhaald totdat het boorgat breed genoeg is om het implantaat erin te draaien. De boren worden gekoeld met infuusvloeistof, die een beetje zout smaakt.
Het tandvlees wordt met behulp van hechtingen weer gesloten. Indien meerdere implantaten worden aangebracht dan zullen deze bijna altijd tijdens één behandeling worden ingebracht.

Een implantaat kan na de operatie door het tandvlees heen steken, wat een 1-fase inheling wordt genoemd of volledig door het tandvlees bedekt zijn, wat een 2-fase inheling wordt genoemd.

Bij een 1-fase inheling hoeft het tandvlees niet nogmaals opengemaakt te worden en kan na inhelingsfase direct een afdruk genomen worden van het implantaat.
Bij een 2-fase inheling wordt na het maken van een klein sneetje het implantaat opgezocht en daarop een ‘dopje’ (healing abutment) geschroefd dat boven het tandvlees uitsteekt. Deze tweede operatie is doorgaans een kleine ingreep, met weinig nabezwaren.

De keuze van een 1-fase of 2 fase inheling is mede afhankelijk van het gebruikte implantaatsysteem, maar bepaalde omstandigheden, zoals o.a. een botherstel operatie of een implantaat in een cosmetisch gebied, kunnen redenen zijn om voor een 2-fase inheling te kiezen. Uw implantoloog met u overleggen welke aanpak voor uw specifieke situatie de beste is.

De nabezwaren van de implantaatoperatie kunnen van persoon tot persoon wisselend zijn. Het plaatsen van een implantaat in een gebied met voldoende bot en tandvlees zal over het algemeen niet veel klachten veroorzaken, uitgebreidere ingrepen zouden enkele dagen klachten kunnen geven. Bot zelf bevat geen zenuwen en is dus niet gevoelig voor pijn. De mogelijke pijn is dus afkomstig van het omliggende tandvlees of de omliggende weke delen. De voorgeschreven pijnstillers zullen helpen de pijn te bestrijden, in veel gevallen wordt tevens een mondspoelmiddel en een antibioticum verstrekt.
Mochten de implantaten onder een kunstgebit zijn geplaatst dan kan het tandvlees 1 tot 2 weken gevoelig zijn. Het is dan ook aan te raden om in die periode zacht voedsel te eten en het kunstgebit alleen te dragen wanneer dat noodzakelijk is.

De inhelingsfase

Het bot heeft een bepaalde tijd nodig om tegen het oppervlak van het implantaat aan te groeien, waardoor deze voldoende vast zal gaan zitten zodat er een bijv. een kroon of een drukknopje voor een kunstgebit opgezet kan worden. De meest gebruikte inhelingstijd bedraagt voor de onderkaak drie maanden en voor de bovenkaak zes maanden. Tegenwoordig o.a. door verbetering van de implantaatoppervlakken propageren enkele systemen inhelingstijden (in ideale omstandigheden!!!) van zes tot acht weken. Zelfs het direct belasten van het implantaat wordt tegenwoordig gedaan. Dit is voornamelijk mogelijk bij de behandeling met implantaten van een tandeloze onderkaak, op andere plaatsen in de mond lijkt het erop dat het toch ten koste gaat van het slagingspercentage.

De restauratiefase

Nadat het implantaat tijdens de inhelingsfase stevig in het bot is vastgegroeid, kan er een afdruk van genomen worden.

Op het implantaat worden afdrukstiften gezet die meekomen in de afdruk. Uiteindelijk maakt de tandtechnieker hier een gipsen model van waar nauwkeurig de positie van de implantaten in is overgebracht.
Op het gipsmodel wordt de kroon, brug of kunstgebit gemaakt, waarna het werk in de mond kan worden geplaatst.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het maken van een implantaatkroon!

Voor een kroon of een brug wordt er vaak een opbouw op het implantaat vastgedraaid, deze opbouw wordt een abutment genoemd. De uiteindelijke kroon zal als een soort van dopje over het abutment heen worden vastgelijmd. Met dank aan een Japanse tandarts-implantoloog is er een flash animatie beschikbaar waar schematisch het principe in wordt duidelijk gemaakt:

Een kroon of brug kan over het algemeen binnen twee tot drie weken na de eerste afdruk geplaatst worden; de vervaardiging van een kunstgebit (overkappingsprothese) duurt langer, ongeveer vier tot zeven weken.

Tijdens de nazorg-fase zal het implantaat over het algemeen om het halfjaar gecontroleerd moeten worden door een tandarts. Uiteraard is het belangrijk dat het implantaat goed gepoetst en schoongemaakt wordt.

Kosten

De kosten van een constructie op implantaten kunnen sterk uiteen lopen. Dit is ondermeer afhankelijk van de tandtechniekkosten, het gebruikte implantaatsysteem en methode. Ook de uitgebreidheid van de behandeling heeft daar invloed op, een grote brug met extra botherstel operatie zal duurder zijn dan een enkele kroon op een implantaat zonder botherstel operatie.
Grofweg zou je kunnen zeggen dat een kroon op een implantaat, zonder extra ingrepen, ongeveer tussen de 1400 en 2000 euro kost. Mochten meerdere tanden en/of kiezen met een implantaatbrug vervangen moeten worden dan zullen de kosten hoger liggen. Een consult bij een implantoloog kan uw meer duidelijkheid verschaffen.

Een overkappingprothese op twee implantaten zal grofweg rond de vierduizend euro kosten, maar kan grotendeels vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij. De tandarts-implantoloog zou een voorstel hiervoor kunnen indienen bij uw verzekering. Uw eigen tandarts of tandprotheticus kan u door verwijzen naar een implantoloog.

Driedimensionale animatiefilm

Ziekten of medicijnen die een negatieve invloed hebben op de afweer kunnen een reden zijn om niet te implanteren. Mensen die een hart- of herseninfarct hebben gehad, slikken vaak bloedverdunners; tijdens het zetten van de implantaten zal dit tijdelijk gestopt moeten worden, in overleg met de arts of trombosedienst is dit over het algemeen geen probleem.
Om het tandvlees rondom de implantaten gezond te houden moeten ze goed gepoetst worden, indien de verwachting is, dat dit door de lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet goed mogelijk is, zal ook van de ingreep afgezien kunnen worden. Er zijn ook factoren die de kans op succes wat kleiner maken zoals o.a. roken en suikerziekte. In overleg met de patiënt kan de ingreep wel uitgevoerd worden, maar is men zich wel bewust van het lagere slagingspercentage.

De behandeling bestaat uit een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek en bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase zullen de implantaten operatief worden ingebracht. Indien noodzakelijk zal na het vastgroeien een tweede ingreep volgen om het implantaat ‘boven het tandvlees’ te halen. In de laatste fase wordt de constructie, bijv. een brug op implantaten, gemaakt.

Röntgenopnames spelen een belangrijke rol bij de planning van de ingreep. Op een panorama röntgenfoto (OPG) kan de implantoloog goed de afstand tot anatomische structuren zoals een belangrijke zenuw in de onderkaak of de kaakbijholte in de bovenkaak, inschatten. In moeilijkere gevallen kunnen er meer opnames worden gemaakt zoals een CT-scan, waarbij het zelfs mogelijk is m.b.v. de computer de positie van de implantaten driedimensionaal te plannen. Door de mond te onderzoeken kan o.a. een inschatting worden gemaakt van de breedte van de kaakwal, maar ook van bijv. de manier waarop de tanden en kiezen op elkaar bijten. Soms worden er afdrukken genomen zodat de tandtechnieker een proefopstelling kan maken en/of een boormal.

De lichamelijke gezondheid wordt met de patiënt doorgenomen en een behandelvoorstel met de eventueel mogelijke complicaties besproken en/of later schriftelijk toegestuurd. Het gebied waar de implantaten geplaatst zullen worden, wordt plaatselijk verdoofd met de ‘normale’ tandartsverdoving. In uitzonderingsgevallen waar de implantaten tegelijkertijd met bijv. heupbot worden aangebracht zal de operatie onder narcose bij de kaakchirurg gedaan worden.Het tandvlees wordt op de plek waar het implantaat komt, losgemaakt en opgeklapt, waardoor het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens wordt een gaatje in het kaakbot geboord.

De eerste boor, die gebruikt wordt is smal, de volgende boor is echter iets breder, dit wordt herhaald totdat het boorgat breed genoeg is om het implantaat erin te draaien. De boren worden gekoeld met infuusvloeistof wat een beetje zout smaakt. Het tandvlees wordt met behulp van hechtingen weer gesloten, mochten meer implantaten worden aangebracht dan zullen deze bijna altijd tijdens dezelfde behandeling worden ingebracht. Een implantaat kan na de operatie door het tandvlees heen steken, wat een inheling wordt genoemd of volledig door het tandvlees bedekt zijn, wat een inheling wordt genoemd.Bij een 1-fase inheling hoeft het tandvlees niet nogmaals opengemaakt te worden en kan na inhelingsfase direct een afdruk genomen worden van het implantaat.

Bij een 2-fase inheling wordt na het maken van een klein sneetje het implantaat opgezocht en daarop een ‘dopje’ (healing abutment) geschroefd dat boven het tandvlees uitsteekt. Deze tweede operatie is vaak een kleine ingreep, welke weinig nabezwaren geeft.De keuze van een 1-fase of 2 fase inheling is mede afhankelijk van het gebruikte implantaatsysteem, maar andere omstandigheden, zoals o.a. een botherstel operatie of een implantaat in een cosmetisch gebied, kunnen redenen zijn om voor een 2-fase inheling te kiezen.

Welke aanpak voor uw specifieke situatie de beste is, zal uw implantoloog met u overleggen. De nabezwaren van de implantaatoperatie kunnen van persoon tot persoon wisselend zijn. Het plaatsen van een implantaat in een gebied met voldoende bot en tandvlees zal over het algemeen niet veel klachten veroorzaken, uitgebreidere ingrepen zouden enkele dagen klachten kunnen geven. Bot zelf bevat geen zenuwen en is dus niet gevoelig voor pijn, de mogelijke pijn is dus afkomstig van het omgevende tandvlees/ weke delen.

De voorgeschreven pijnstillers zullen helpen de pijn de pijn te bestrijden, in veel gevallen is tevens een mondspoelmiddel en een antibioticum verstrekt.Mochten de implantaten onder een kunstgebit zijn geplaatst dan kan het tandvlees 1 tot 2 weken gevoelig zijn. Het is dan ook aan te raden om in die periode zacht voedsel te eten en het kunstgebit alleen te dragen als het noodzakelijk is. Het bot heeft een bepaalde tijd nodig om tegen het oppervlak van het implantaat aan te groeien, waardoor deze voldoende vast zal gaan zitten zodat er een bijv. een kroon of een drukknopje voor een kunstgebit opgezet kan worden.

De meest gebruikte inhelingstijd bedraagt voor de onderkaak en voor de bovenkaak . Tegenwoordig o.a. door verbetering van de implantaatoppervlakken propageren enkele systemen inhelingstijden (in ideale omstandigheden!!!) van zes tot acht weken. Zelfs het direct belasten van het implantaat wordt tegenwoordig gedaan. Dit is voornamelijk mogelijk bij de behandeling met implantaten van een tandeloze onderkaak, op andere plaatsen in de mond lijkt het erop dat het toch ten koste gaat van het slagingspercentage.

Nadat het implantaat tijdens de inhelingsfase stevig in het bot is vastgegroeid, kan er een afdruk van genomen worden. Op het implantaat worden afdrukstiften gezet die meekomen in de afdruk. Uiteindelijk maakt de tandtechnieker hier een gipsen model van waar nauwkeurig de positie van de implantaten in is overgebracht.Op het gipsmodel wordt de kroon, brug of kunstgebit gemaakt, waarna het werk in de mond kan worden geplaatst.Voor een kroon of een brug wordt er vaak een opbouw op het implantaat vastgedraaid, deze opbouw wordt een abutment genoemd.

De uiteindelijke kroon zal als een soort van dopje over het abutment heen worden vastgelijmd. Met dank aan een Japanse tandarts-implantoloog is er een flash animatie beschikbaar waar schematisch het principe in wordt duidelijk gemaakt: Een kroon of brug kan over het algemeen binnen twee tot drie weken na de eerste afdruk geplaatst worden; de vervaardiging van een kunstgebit () duurt langer, ongeveer vier tot zeven weken.

Tijdens de nazorg-fase zal het implantaat over het algemeen om het halfjaar gecontroleerd moeten worden door een tandarts. Uiteraard is het belangrijk dat het implantaat goed gepoetst en schoongemaakt wordt. De kosten van een constructie op implantaten kunnen sterk uiteen lopen. Dit is ondermeer afhankelijk van de tandtechniekkosten, het gebruikte implantaatsysteem en methode. Ook de uitgebreidheid van de behandeling heeft daar invloed op, een grote brug met extra botherstel operatie zal duurder zijn dan een enkele kroon op een implantaat zonder botherstel operatie.

Grofweg zou je kunnen zeggen dat een kroon op een implantaat, zonder extra ingrepen, ongeveer tussen de 1400 en 2000 euro kost. Mochten meerdere tanden en/of kiezen met een implantaatbrug vervangen moeten worden dan zullen de kosten hoger liggen. Een consult bij een implantoloog kan uw meer duidelijkheid verschaffen.

Een overkappingprothese op twee implantaten zal grofweg rond de vierduizend euro kosten, maar kan grotendeels vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij. De tandarts-implantoloog zou een voorstel hiervoor kunnen indienen bij uw verzekering. Uw eigen tandarts of tandprotheticus kan u door verwijzen naar een implantoloog. Wanneer een tand of kies wordt getrokken, zal het kaakbot gaan slinken. De kaak wordt smaller, maar ook lager. Implantaten moeten mede afhankelijk van de botkwaliteit en de hoeveelheid krachten die ze te verduren gaan krijgen, een minimale lengte hebben. De bothoogte is afhankelijk van de grootte van de kaak maar andere zaken zoals o.a. zenuwen of kaakbijholtes kunnen de hoogte ook beperken.

In het geval van te weinig hoogte t.p.v. een kaakbijholte kan er nog een procedure worden uitgevoerd waarbij de kaakbijholte wordt opgevuld met bot () Het schroefdeel van het implantaat moet volledig in het kaakbot geplaatst worden en in geslonken kaken kan dat niet altijd. De kaak is dan meestal aan de wangzijde te smal geworden waardoor het implantaat daar niet volledig bedekt is met bot. De implantoloog kan dan (ook tegelijkertijd) een botherstel operatie uitvoeren om dit op te lossen ().

Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst waarna op het implantaat een kroon kan worden geschroefd of vastgelijmd. Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geboord hoeft te worden. In dit geval ontbreken meerdere gebitselementen. Om een niet uitneembare en dus vaste vervanging te maken zijn in dit geval drie implantaten geplaatst, waarover heen een drie-delige brug is vastgelijmd. Het is niet altijd nodig om voor elk ontbrekend gebitselement een implantaat te plaatsen; bijvoorbeeld een drie-delige brug kan soms ook op twee implantaten geplaatst worden, de behandelend tandarts-implantoloog kan dit in uw individuele situatie beoordelen.

Wanneer één tand of kies ontbreekt, kan op deze plek een implantaat in het bot worden geplaatst waarna op het implantaat een kroon kan worden geschroefd of vastgelijmd. Hierdoor wordt het ontbrekende gebitselement vervangen zonder dat aan de aangrenzende tanden of kiezen geboord hoeft te worden. In dit geval ontbreken meerdere gebitselementen. Om een niet uitneembare en dus vaste vervanging te maken zijn in dit geval drie implantaten geplaatst, waarover heen een drie-delige brug is vastgelijmd. Het is niet altijd nodig om voor elk ontbrekend gebitselement een implantaat te plaatsen; bijvoorbeeld een drie-delige brug kan soms ook op twee implantaten geplaatst worden, de behandelend tandarts-implantoloog kan dit in uw individuele situatie beoordelen.

KIES VOOR GAAF!

Vanaf 2012: alle kinderen (weer) een gezond gebit!

Een gezond melkgebit leidt tot een gezond blijvend gebit, en vormt het fundament voor een gezond lichaam. Jarenlange inspanning door tandartsen en andere bij de mondzorg betrokken professionals heeft ertoe geleid dat ruim driekwart van de Nederlandse jeugd een gaaf of gesaneerd gebit heeft. Een resultaat om trots op te zijn.

Maar er lijkt sprake van een kentering. Gaat het bij de meeste kinderen nog steeds goed tot zeer goed, bij een kwart is wel iets aan de hand, en bij een deel daarvan is zelfs sprake van een zorgwekkende situatie. Daar komt bij dat vooral de jongste kinderen te weinig naar de tandheelkundige praktijk gaan. Deze verslechterende tendens bij de jeugd tot vijftien jaar wordt ook bevestigd door het Signalement Mondzorg van het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Tijd dus om het tij te keren!

De NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering Tandheelkunde) nam vorig jaar het initiatief voor Kies voor gaaf! – een uniek programma waarin een samenhangend beleid voor de mondgezondheid van kinderen wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Samen met alle partijen die iets voor het kindergebit kunnen betekenen, zet de NMT de tandheelkunde voor kinderen nadrukkelijk op de kaart. Tandartsen, mondhygiënisten, verzekeraars, GGD-en, Ivoren Kruis, ministerie van VWS, patiëntenorganisaties, gemeenten en scholen: iedereen in actie, zodat vanaf 2012 alle kinderen in Nederland vanaf 2 jaar

  • 2 x per dag hun tanden poetsen
  • 2 x per jaar naar de tandarts of mondhygiënist gaan

Eén succes is reeds bereikt: de leeftijdsgrens voor de tandheelkunde in de basisverzekering is per 1 januari 2008 opgetrokken van 18 naar 22 jaar

Bij Tandartsenpraktijk Eekelaar is het al langer gebruik om de periodieke controle op de individuele patiënt af te stemmen. Bij kinderen betekent dit vrijwel zonder uitzondering twee keer per jaar.  U kunt uw kinderen (jonger dan twee) altijd met uw eigen controle meenemen. We kunnen dan al eventuele problemen signaleren. Vanaf 2 jaar schrijven we hen ook in het patiëntenbestand in zodat er periodieke controles uitgevoerd kunnen worden.

LUMINEERS

Lumineers witte tanden

Lumineers zijn de nieuwe revolutie voor mooie witte tanden met een stralende lach. Deze porceleinen tandschildjes zijn zo dun als een contactlens en zorgen voor een prachtig recht wit gebit.

Waar tanden bleken slechts tijdelijk en onvoorspelbaar resultaat biedt, krijgt u met Lumineers gegarandeerd zonder risico's witte tanden.

2_36
DenmatLumineers-CaseExample
Slijpen en injecties zijn overbodig, de tandarts neemt enkel een afdruk van uw gebit en vervolgens worden de Lumineers tijdens de 2e afspraak in slechts een uur geplaatst. Gevoelige tanden zijn daarmee uitgesloten.

leurstoffen hebben geen invloed op Lumineers, dus gele vlekken verdwijnen permanent onder prachtig witte tanden.

Angst van patiënten voor de tandarts is niet langer nodig, gevoelige tanden zijn met Lumineers uitgesloten doordat Lumineers met minimale tandpreparatie direct geplaatst kunnen worden.
In een enkel geval wordt er licht bijgeslepen, maar beperkt zich dit tot de oppervlakte en worden nooit gevoelige tandstructuren aangeraakt.

Lumineers kunnen indien gewenst elk moment verwijderd worden zonder dat het gebit op enig manier blijvend wordt beschadigd.

DenmatLumineers-VideoPermanentWitteTanden
LumineersResultaat

Lumineers zijn zuiver porseleinen facings die, in tegenstelling tot kunstof facings, veel duurzamer zijn, niet verkleuren en de tanden beschermen tegen vloeistoffen en andere voedselinvloeden. Lumineers gaan zoals klinisch bewezen 20 jaar mee en matchen perfect natuurlijke tandstructuren waarmee u een prachtige witte lach krijgt.

PERMANENT WITTE TANDEN

Pijnloze behandeling

Dankzij de porceleinen Lumineers zijn de traditionele pijnlijke Veneers overbodig.

Lumineers van Cerinate zijn porceleinen veneers die een pijnloze methode bieden voor een permanent witte en stralende lach. Uw Lumineers tandarts kan deze tandschildjes zo dun als een contactlens plaatsen over uw tanden zonder dat uw tanden hiervoor onherstelbaar bewerkt dienen te worden. Lumineers kunnen zelfs over bestaande bruggen en kronen worden geplaatst!

Met traditionele Veneers diende gevoelige tandstructuren verwijderd te worden alvorens deze geplaatst konden worden. Met Lumineers is deze riskante bewerking overbodig, omdat de Luminers zo dun zijn dat ze op onbewerkte tandstructuren kunnen worden geplaatst. Lumineers biedt een veilige permanente oplossing als cosmetische behandeling voor onder meer verkleurde, bevlekte, beschadigde of scheefstaande tanden.

In slechts 2-3 tandartsbezoeken krijgt u een volledig nieuwe stralende lach die sinds de ontwikkeling van dit product clinisch en in de praktijk bewezen al minstens 20 jaar meegaan. Tevens is de behandeling volledig omkeerbaar doordat de tandstructuur niet bewerkt hoeft te worden.

DenmatLumineers-Banner

Lumineers van Cerinate Methode

LumineersVoor

Voor behandeling

Tanden hebben vlekken, zijn licht misvormd en hebben tussenruimtes . De tandarts maakt een afdruk en deze wordt naar de de Smile Design Studio van Cerinate in Amerika verstuurd, waar de Lumineers worden vervaardigd.

Traditionele veneers Methode

VeneersVoor

Voor behandeling

Tanden zijn lichtelijk misvormd en hebben lichte vorm van vlekken. Een afdruk wordt gemaakt waarna deze naar het lab wordt vestuurd voor het maken van de Veneers.

Tandstructuur hoeft met Lumineers niet verwijderd te worden.

LumineersVoor

Tijdens het volgende bezoek stelt uw tandarts zeker dat de Lumineers goed passen. Zonodig worden uw tanden licht opgeruwd/ bijgewerkt voor een goede plaatsing. Hierbij wordt géén gevoelige tandstructuur verwijderd, wat de pijnlijke behandeling vormt van traditionele Veneers. De Lumineers worden geplaatst met bonding en geplaatst met een Sapphire lamp.

Tandstructuur dient met traditionele Veneers verwijderd te worden

VeneersBehandeling

Anesthetische shots worden toegediend ter verdoving en de tanden worden bewerkt waarbij gevoelige tandstructuren worden verwijderd alvorens de Veneers kunnen worden geplaatst.
Lumineers voorkomt dit onderdeel van de behandeling

Pijnloos eindresultaat

LumineersNa

In slechts 2 bezoeken krijgt u een permanent witte en stralende lach zonder verdovingen, boren of pijnlijke ervaringen.

Mogelijk een gevoelig gebit

VeneersNa

Een stralende lach, echter met een gevoelig gebit omdat tanden zijn bewerkt en deze methode is niet omkeerbaar zoals bij Lumineers het geval is.

GAATJES ZONDER BOREN

Bij Tandartsenpraktijk Eekelaar blijven we naar de toekomst kijken. Indien dit bij mensen toepasbaar is zullen we er als eerste bij zijn.!

Uit Nu.nl 29 juni 2010

'Gel laat gaatjes in tanden dichtgroeien'

Uitgegeven: 29 juni 2010 10:53
Laatst gewijzigd: 29 juni 2010 10:53

AMSTERDAM – Franse wetenschappers hebben met succes een gel getest die de groei van nieuwe cellen in tanden stimuleert.

De gel met melanocyt-stimulerende hormonen (MSH) zou moeten worden aangebracht rondom een gaatje. Het middel moedigt de groei van nieuwe cellen aan en kan er mogelijk voor zorgen dat het tandweefsel zich binnen een maand volledig herstelt.

Dat schrijven onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek in Frankrijk in het wetenschappelijk tijdschrift ACS Nano.

m1cz4ptaw17m

Tandpasta

Volgens de wetenschappers zou de MSH-gel het repareren van gaatjes doormiddel van vullingen in sommige gevallen overbodig kunnen maken. Het middel kan echter niet voorkomen dat er nieuwe gaatjes ontstaan. Tanden poetsen blijft dus noodzakelijk.

“Het is geen tandpasta”, verklaart onderzoekster Nadia Benkirane-Jessel op Discovery News. “We kunnen er alleen gaatjes mee dichten."

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat melanocyt-stimulerende hormonen de groei van nieuwe cellen in botten kunnen aanmoedigen. De Franse wetenschappers hebben de werking van de hormonen voor het eerst getest op tanden.

Tandartsboor

De onderzoekers brachten de MSH-gel op de tanden van muizen, die veel gaatjes hadden. Na een maand smeren, waren bijna alle gaatjes in het gebit van de dieren verdwenen.

Meer onderzoek moet uitwijzen of de gel ook geschikt is om gaatjes in de tanden van mensen te behandelen. De wetenschappers verwachten niet dat de tandartsboor helemaal overbodig zal worden. Het middel is volgens hen waarschijnlijk alleen geschikt om bepaalde soorten gaatjes te dichten.