ANGST VOOR DE TANDARTS ?

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een bekend fenomeen. Bijna 66% van de Nederlanders gaat met enige vorm van tegenzin naar de tandarts en meer dan 700.000 mensen zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij helemaal niet meer durven te gaan. Als mensen het tandartsbezoek uitstellen zullen op den duur problemen ontstaan aan tanden en omliggende weefsels.
Het is niet altijd direct duidelijk waarom iemand angstig is, in sommige gevallen is er in de jeugd een vervelende (tand)artservaring geweest.
In andere gevallen is de angst 'afgekeken' van de ouders of afkomstig van sterk overdreven 'griezelverhalen' op school. De angst richt zich vaak op (het geluid van) de boor/afzuiger.Weer anderen zijn bang voor de pijn en denken voortdurend "dat het direct pijn gaat doen".

TIPS VOOR MENSEN MET ANGST

Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijd verbreid en diepgeworteld fenomeen.
Zo'n 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven te gaan. Als mensen het tandartsbezoek uitstellen, dan kan het niet anders dan dat mensen problemen krijgen aan tanden, kiezen en het tandvlees.
De oorzaken van deze angst kunnen heel verschillend zijn en zijn meestal terug te voeren naar de jeugd.In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school)tandarts. In andere gevallen is de angst 'afgekeken' van de ouders of afkomstig van sterk overdreven 'griezelverhalen' op school. De meeste mensen die tegen een tandartsbezoek opzien gaan gelukkig wel. De angst richt zich dan vaak op (het geluid van) de boor of de verdovingsinjectie. Anderen zijn bang voor de pijn en denken voortdurend dat zenuw of tong doorboord gaat worden.

TIPS OM ANGST AL VROEG TE VOORKOMEN

Angstpreventie begint in de kinderleeftijd. Neem uw kind daarom zo vroeg mogelijk mee naar de tandarts. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder een kind went aan de tandarts, hoe kleiner de kans is dat er later angst ontstaat.
Voor jonge kinderen is het goed als één van de ouders tijdens de controle aanwezig is. Oudere kinderen kunnen proberen het zelf te doen. Daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen.
Blijft u er als ouder bij?, laat dan zoveel mogelijk over aan de tandarts. Doe geen valse beloftes, zoals: 'Je voelt absoluut niks". Als het dan toch pijn doet, kan uw kind zich verraden voelen.
Er is niets op tegen uw kind te belonen als het zich flink houdt. Een klein presentje, laat uw kind een uurtje langer opblijven of verzin iets anders leuks.
Bij behandelingen heeft het de voorkeur om niet bij uw kind te zijn, hierdoor is de interactie van het behandelteam met het kind eenvoudiger. Doe het kind dus geen beloftes tevoren zoals : ik blijf erbij, ik houdt je hand vast enz,.

PRIKANGST?

De informatie op deze pagina is bedoeld voor personen die last hebben van (extreme) prikangst.
De site beschrijft de mogelijkheid van het toepassen van een vorm van verdoving bij het geven van verdoving
Het gaat over toepassing van het inademen van lachgas; waardoor er sprake is van: pijnstilling, geruststelling en ontspanning.
Iedereen heeft wel eens prikken gehad, de persoonlijke ervaring bepaalt hoe angstig men is voor een volgende prik. Voor de meeste mensen geldt, dat men het krijgen van prikken niet prettig vindt. Het is een noodzakelijke actie om erger te voorkomen.
Er zijn personen die lijden aan een vorm van extreme prikangst. Vaak is dit gebaseerd op (zeer) nare ervaringen met prikken uit het verleden (bijvoorbeeld onder dwang geprikt toen ze kind waren). Alleen al het denken aan prikken maakt bij hen sterke emoties los.
Indien onder deze omstandigheden geprikt wordt raken deze mensen in paniek, hebben zichzelf niet meer in de hand, slaan soms met armen en benen om zich heen en zijn nog een hele tijd flink van slag.
Tandartsenpraktijk Eekelaar kan met de behandeling extra rekening houden, sederen dmv medicatie, en of lachgas. Ook is het veelal zinvol om te verwijzen om van de naaldangst af te komen ( zie ook IPZO.nl)