WORTELKANAALBEHANDELING

Door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val kan een tand of kies ontstoken raken. Ontstoken tandweefsel geneest niet meer, het is een onomkeerbaar proces. Daarom is het noodzakelijk dat de tandarts het ontstoken weefsel verwijderd, een wortelkanaalbehandeling uitvoert. Wordt ook wel een endodontische behandeling genoemd.

De signalen die horen bij een ontsteking zijn:

 • Gevoeligheid met warm en koud
 • Dikke wang
 • Hevige kiespijn.

Behandeling:
Voordat de behandeling start zal er een röntgenfoto worden vervaardigd, om te kijken hoe de wortels en daarmee de kanalen lopen. Hierna zal de verdoving volgen. Tijdens de behandeling zullen er ook nog röntgenfoto’s worden vervaardigd, zodat de tandarts goede controle houdt over het beloop van de behandeling. Voordat de tandarts uw tand of kies gaat openen, zal de tandarts eerst een rubberdam aanbrengen, ook wel cofferdam genoemd. Dit is een rubber lapje die de tand of kies isoleert zodat de tandarts een ‘schoon’ werkgebied heeft.  Na het openen van de tand of kies zal de tandarts het ontstoken weefsel en de zenuw verwijderen met vijltjes. Met desinfecterend middel wordt de tand of kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen vult de tandarts op met rubberen stiftjes en sluit de tand of kies met een vulling af. Vaak vindt deze behandeling plaats in twee afspraken. Dit omdat als de tand of kies verzwakt is, een kroon of opbouw noodzakelijk kan zijn. Een tand of kies die een wortelkanaalbehandeling heeft gehad, kan nog een lange tijd mee.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl

FLUORIDE, SLECHTE ADEM EN DROGE MOND

FLUORIDE

Fluoride is een veilige en effectieve manier om cariës/gaatjes te voorkomen. Fluoride maakt het glazuur van de tanden en kiezen namelijk harder en helpt op deze manier om bescherming te bieden tegen bijvoorbeeld zuurstoten.  Daarnaast kunnen ook beginnende gaatjes herstellen door goed te poetsen met fluoridetandpasta.

Het basis- fluoride advies:

0-2 jaar (vanaf de doorbraak van de eerste tand) 1 keer per dag poetsen met peutertandpasta 500-750 ppm fluoride
2-5 jaar 2 keer per dag poetsen met peutertandpasta 500-750 ppm fluoride
5 jaar en ouder 2 keer per dag poetsen met fluoridetandpasta 1000-1500 ppm. Dit kan junior of volwassentandpasta zijn.

 

SLECHTE ADEM (HALITOSE)

In de mond bevinden zich grote hoeveelheden bacteriën. Deze bacteriën nestelen zich o.a. in de aanslag op de tongrug, Plaque en bacteriën op de tong veroorzaken een slechte adem. Tongaanslag is witgeel van kleur en bevindt zich met name op het achterste gedeelte van de tong. De bacteriën in de tongaanslag produceren zogenoemde vluchtige zwavelverbindingen (hierna VZV’s), die een zeer onaangename geur hebben. Een permanente onfrisse adem is het gevolg. Ook kan een slechte adem veroorzaakt worden door onvoldoende mondhygiëne en tandvleesontstekingen.

De anatomie van de tong, een droge mond en hormonale veranderingen kunnen een toename van deze bacteriën en productie van VZV’s bevorderen.

Ook het gebruik van tabak, alcohol en bepaalde voedingsmiddelen, zoals knoflook en specerijen, kunnen leiden tot onaangename mondgeuren. Echter is deze slechte adem van tijdelijke duur.

Basisbehandeling: een tongschraper. Dit verwijderd plaque en bacteriën van de tong.

Gebruik: Haal de gladde kant van de tongschraper een aantal keer over de tongrug heen, niet te veel kracht zetten.

Aanvullende behandeling: speciaal poelmiddel

Onderhoud gedurende de dag: mondspray. Een mondspray vermindert bacteriën en VZV’s. Tevens neutraliseert het tijdelijks mondgeuren veroorzaakt door consumtie van bepaalde voedingswaren, gebruik van alcohol of tabak.

Aanvullende adviezen:

 • Een goede mondhygiëne is zeer belangrijk. Twee keer per dag elektrisch poetsen en interdentaal reinigen.
 • Drink gedurende de dag minimaal 1,5 liter water.
 • Gebruik geen mondspoelmiddelen die alcohol bevatten.
 • Nuttig zo weinig mogelijk voedingswaren zoals knoflook en specerijen.

 

DROGE MOND

Iedereen heeft weleens last van een droge mond, bijvoorbeeld bij lang spreken of bij stress. Maar je kunt er ook langdurig last van hebben. Langdurige of blijvende monddroogheid kan slecht zijn voor uw tanden en kiezen en mondslijmvlies.

Verandering in de samenstelling of de hoeveelheid speeksel kunnen de oorzaak zijn van een droge mond. Deze verandering kan onder andere worden veroorzaakt door medicijngebruik, bestraling in het hoofd-/halsgebied en systemische ziekten.

Medicijngebruik: Vele medicijnen hebben als bijwerking het remmen van de afgifte van speeksel van de speekselklieren. Vaak tasten de medicijnen de speekselklieren zelf niet aan, alleen de afgiften.

Systemische ziekten: Een droge mond kan optreden bij uitdroging door koorts of diarree.  Ook bij een niet goed ingestelde suikerziekte. In deze gevallen is de droge mond tijdelijk. Het syndroom van Sjögren, is een aandoening waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken zijn. Hierdoor ontstaat een verminderde afscheiding van tranen en speeksel wat kan resulteren in een droge mond.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl

GEBITSSLIJTAGE

Gebitsslijtage is het verlies van tandweefsel. Slijtage komt bij iedereen voor, en is in de loop van de tijd bij iedereen waarneembaar, dit noemen we normale, fysiologische slijtage. In sommige gevallen verloopt de slijtage echter sneller dan normaal, dan spreken we van pathologische slijtage.

Gebitsslijtage kan meerdere oorzaken hebben. Het kan komen door wrijving (attritie, abrasie abfractie of demasticatie) of door zuren (erosie).

 

Gebitsslijtage door wrijving (attritie, abrasie, abfractie of demasticatie)

Attritie is slijtage van harde tandweefsels ten gevolge van tand-tandcontact zoals klemmen en knarsen.

Abrasie is slijtage van harde tandweefsels waarbij voorwerpen van buiten de mond betrokken zijn, zoals poetsen, nagelbijten, op een pen bijten.

Abfractie is slijtage van harde tandweefsels ten gevolge van interne spanning ten gevolge van occlusale belasting.

Demasticatie is slijtage van harde tandweefsels ten gevolge van het afbijten van voedsel.

 

Gebitsslijtage door zuren (erosie)

Erosieve slijtage is het irreversibele verlies van harde tandweefsels door zuurinwerking. We letten goed op ons gewicht, eten gezond en sporten vaker. Kortom; we geven ons lichaam alle aandacht en zijn goed bezig. Denken we. Want ongemerkt gebruiken we in onze lifestyle vaak producten die te veel zuur bevatten. Met als gevolg; erosie, oftewel ons tandglazuur lost op zonder dat we het merken. Het gaat dus niet om zuren die aanwezig zijn in tandplaque maar door zuren die op een andere wijze in de mond zijn terecht gekomen.  De achterliggende oorzaak van erosieve slijtage kan complex zijn en een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk maken.

Beperken van erosie:

 • Voeding en dranken
  • Frequentie verminderen (met name frisdrank en vruchtensap)
  • Duur van de consumptie verminderen; niet nippen of in de mond houden maar in één keer opdrinken.
  • Geen zure consumpties voor het naar bed gaan
  • Geen zure consumpties één uur voor het tandenpoetsen
  • Spoel direct met water of melk na consumptie van een zuur product, voedingssupplement en medicijnen
 • Tandenpoetsen
  • Niet binnen het uur na consumptie van een zuur product
  • Gebruik een zachte borstel op of tandenborstel met een lage- abrasieve tandenpasta
 • Fluoride
  • Extra fluoride kan geadviseerd worden zolang de oorzaak nog niet vastgesteld is en weggenomen.

Erosie is moeilijk te constateren in een vroeg stadium. Wanneer tanderosie zichtbaar wordt, is het al vergevorderd. De tanden en kiezen worden dunner transparanter, geler en gevoeliger.

Uit onderzoek blijkt dat het ook bij kinderen een steeds groter probleem wordt. Onderzoekresultaten laten zien dat bij een eerste nulmeting in 2008 bij 32% van de 12-jarigen erosie voorkwam. Dit is tot 2010 opgelopen tot 42%.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl

 

Schermafbeelding 2021-07-14 om 13.19.06

KROON EN BRUGWERK

Een kroon is een kunsttand- of kies die over je eigen tand of kies gezet wordt. Een kroon kan van verschillende soorten materialen gemaakt worden. Doordat het maatwerk is kan een kroon passend gemaakt worden voor ieder individu, hierdoor sluit het goed aan bij ieders tanden en kiezen.

Met een brug kun je een ontbrekende tand of kies ook vervangen. De brug ‘overbrugt’ de lege ruimte waar een kies of tand ontbreekt. Een brug kan bestaan uit meerdere kronen aan elkaar of een enkele zwevende kroon die met zogenaamde vleugels aan de naastliggende tanden wordt vastgemaakt.

Een brug kan zorgen voor het vergroten van het kauwvermogen of het esthetisch uiterlijk. Ook kan een brug voorkomen dat de tanden of kiezen naast de lege ruimte scheef gaan staan of dat tegenoverliggende tanden of kiezen uit gaan groeien.

De behandeling van een kroon of brug verloopt in meerdere stappen. Hiervoor zijn meerdere bezoeken aan de tandarts nodig. De kroon of brug wordt in een extern tandtechnisch laboratorium gemaakt. De behandeling in stappen:

 • Een eventuele voorbereidende behandeling
 • Het afslijpen van de tand of kies
 • Afdruk maken van het gebit door middel van een scan (digitaal). Hierbij wordt ook de kleur en beet bepaalt.
 • Noodvoorziening
 • Plaatsen

Voor meer informatie kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl

BLEKEN

In de loop van de jaren zullen uw tanden en kiezen kleurstoffen opnemen, natuurlijk is dit afhankelijk van hoeveel verkleurende producten, zoals sigaretten, koffie, thee, rode wijn etc u nuttigt. Dit worden externe verkleuringen genoemd. Hierdoor zullen met het ouder worden, de tanden en kiezen donkerder worden.
In sommige gevallen zijn de tanden door medicijngebruik en/of ontwikkelingsstoornissen al verkleurd bij het doorbreken. Dit worden intrinsieke verkleuringen genoemd. Vroeger werd dit soms opgelost door kronen te maken, tegenwoordig kan bleken een grote uitkomst bieden.

Bleken wordt nu al vele jaren succesvol toegepast bij verkleurde tanden en kiezen. Er zijn verschillende systemen om te bleken.

Onveilige bleekproducten en –processen kunnen uw gebit en mond aantasten. U kunt u tanden het beste bleken onder begeleiding van uw mondzorgspecialist.

De mondzorgspecialist zal eerst uw gebitssituatie checken en dan een digitale afdruk van uw gebit maken. De tandtechnicus maakt vervolgens passende bleekbitjes van zacht kunsttstof. Deze draagt u enkele uren per dag of een nacht met een blekende gel.

Bleektandpasta's
Er zijn tandpasta's met bleekmiddelen die voorspellen de tanden witter te maken. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat deze tandpasta's waarschijnlijk beter instaat zijn om het ontstaan van nieuwe verkleuringen te verminderen dan je tanden duidelijk zichtbaar witter te maken.

Wilt u graag bleken, neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl

 

IMPLANTATEN

Een implantaat is een vervanger van een wortel van een tand of kies, ook wel een kunstwortel genoemd. Het ziet eruit als een schroef, gemaakt van titanium, zirkonium of een combinatie van deze materialen. Implantaten zijn er in verschillende doorsneden en lengten verkrijgbaar. Op het implantaat kan een kroon geplaats worden, of het vormt de basis van een brug of kunst (klik) gebit.

Een implantaat kan in principe bij iedereen geplaatst worden waarbij het kaakbot uitgegroeid is (ongeveer vanaf 18 jaar). De uitvoerbaarheid en de prognose van een implantaat is afhankelijk van meerdere factoren zoals is er voldoende (gezond) kaakbot, is het tandvlees gezond en hoe is de lichamelijke gesteldheid.

 • Is er voldoende (gezond) kaakbot?

Wanneer een tand of kies wordt getrokken, zal het kaakbot gaan slinken. De kaak wordt smaller, maar ook lager. Implantaten moeten mede afhankelijk van de botkwaliteit en de hoeveelheid krachten die ze te verduren gaan krijgen, een minimale lengte hebben. De bothoogte is afhankelijk van de grootte van de kaak maar andere zaken zoals o.a. zenuwen of kaakbijholtes kunnen de hoogte ook beperken.

In het geval van te weinig hoogte ter plaatse van een kaakbijholte kan er nog een procedure worden uitgevoerd waarbij de kaakbijholte wordt opgevuld met bot (sinus-lift)

Het schroefdeel van het implantaat moet volledig in het kaakbot geplaatst worden en in geslonken kaken kan dat niet altijd. De kaak is dan meestal aan de wangzijde te smal geworden waardoor het implantaat daar niet volledig bedekt is met bot. De implantoloog kan dan (ook tegelijkertijd) een botherstel-operatie uitvoeren om dit op te lossen (Guided Bone Regeneration)

 • Is het tandvlees rondom de overige tanden en kiezen gezond?

Ontsteking van het tandvlees, parodontitis genaamd, zal eerst behandeld moeten worden voordat implantaten geplaatst kunnen worden. De bacteriën die deze tandvleesontsteking veroorzaken kunnen namelijk ook de weefsels rondom de implantaten infecteren en daardoor ontstekingen en botverlies veroorzaken.

 • Is de lichamelijke gesteldheid voldoende?

Ziekten of medicijnen die een negatieve invloed hebben op de afweer kunnen een reden zijn om niet te implanteren. Om het tandvlees rondom de implantaten gezond te houden moeten ze goed gepoetst worden, indien de verwachting is, dat dit door de lichamelijke of geestelijke gesteldheid niet goed mogelijk is, zal ook van de ingreep afgezien kunnen worden.
Er zijn ook factoren die de kans op succes wat kleiner maken zoals o.a. roken en suikerziekte. In overleg met de patiënt kan de ingreep wel uitgevoerd worden, maar men dient zich bewust te zijn van het lagere slagingspercentage.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl

GEWOON GAAF!

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode (cariës = gaatje) voor ieder individueel kind van 0 tot 18 jaar en zijn ouders/verzorgers. Deze methode laat ouder/verzorger en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Gewoon Gaaf wil de mondzorg voor kinderen effectiever maken. Wie goed zijn tanden verzorgd en er een verstandig eet en drink patroon op nahoudt, kan zijn of haar gebit Gewoon Gaaf houden.

Uit wetenschappelijk onderzoek in Nederland (dr. Erik Vermaire 2013) blijkt dat de Gewoon Gaaf methode tot 70% minder cariës kan leiden.

 • Individueel cariëspreventie

De behandelaar geeft de ouder/verzorger en kind advies dat is afgestemd op het gebit het van het kind. Hij of zij begeleidt het kind een gaaf gebit te hebben en te houden. Bij Gewoon Gaaf maakt de behandelaar een risico inschatting. Op basis van deze risico inschatting, bepaalt de behandelaar het beleid. De invulling en uitvoering van de preventiemethode verschilt dus per individu.

De Gewoon Gaaf methode helpt kinderen hun gebit Gaaf te houden. Onder begeleiding van de mondzorgverlener kunnen ouders/verzorgers, samen met hun kind het gebit Gaaf en zijn mond gezond houden. Gewoon Gaaf! Doe je mee?

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://ivorenkruis.org/programmas/gewoon-gaaf/wat-is-gewoon-gaaf/

GBT PROTOCOL

GBT staat voor Guided Biofilm Therapy. GBT berust op de klinische beproefde technologie uitgevonden door EMS. GBT is een systemische, voorspelbare, risicogerichte en gebruiksvriendelijke behandeling die kan worden toegepast aan alle leeftijdsgroepen en aan elke patiënt.

GBT is ‘the game changer’. Zeer preventief, minimaal invasief, pijnloos, vriendelijk en veilig. Preventie, onderhoud en behandelingen voor het verwijderen van de biofilm (laag bacteriën), verkleuringen, aanslag en tandsteen van natuurlijke tanden en kiezen, restauraties en implantaten.

Een biofilm op je tanden en kiezen is de voornaamste etiologische oorzaak van cariës en parodontale en peri-implantaire infecties. Parodontitis kan de kans op systemische ziektes zoals hart- en vaatziektes, ademhalingsstoornissen, artritis of diabetes vergroten.

Een goede mondhygiëne, in combinatie met professionele maatregelen houdt de biofilm onder controle voor een betere mond- en systemische gezondheid.

Het GBT-protocol bestaat uit 8 stappen:

 1. Diagnose

Screening op tandplaque-gerelateerde parodontale aandoeningen. Ook wel PPS score.

 1. Zichtbaar maken van de biofilm

Het doel van GBT is 100% biofilm verwijdering.

 1. Motiveren

Het bewustzijn vergroten in combinatie met eventuele mondhygiëne instructie

 1. Airflow

De airflow verwijdert biofilm, verkleuringen, aanslag en nieuw gevormd tandsteen.

 1. Perioflow

De biofilm verwijderen in pockets van 4 mm tot 9 mm.

 1. Piezon

Verwijderd resterende calculus.

 1. Controleren

We laten u als patiënt weer lachen

 1. Recall

Een gezonde patiënt = een tevreden patiënt

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.ems-dental.com/_flowpaper/php/ems.php?subfolder=/catalogs/&doc=FA-695_EN_rev_A_Patient%20Brochure%20-%20Spread.pdf#page=1

 

Schermafbeelding 2021-07-21 om 12.54.14

RESTAURATIEVE TANDHEELKUNDE

Met behulp van restauratieve tandheelkunde kan de vorm, functie en esthetiek van uw gebit weer worden hersteld. Verkeerd kauwen of jarenlang tandenknarsen kan een grotere impact hebben op je tanden en kiezen hebben dan je zou denken.

Er zal eerst gekeken worden hoe de problemen hebben kunnen ontstaan, hierna kan er een analyse en plan worden gemaakt zodat uw tanden en kiezen weer hersteld kunnen worden.

De uitvoering kan zich beperken tot een lokale oplossing, maar kan ook meer omvatten.

Bij restauratieve tandheelkunde kan gebruikt worden gemaakt van cosmetische tandheelkunde, porseleinen of composiet facings, kroon- en brugwerk, tandvleeschirurgie, implantaten, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen, het ‘inslijpen’ van uw tanden en kiezen of het herstellen van de hoektandgeleiding.

Bij restauratieve tandheelkunde staat de zorgvraag van de patiënt voorop. Daarnaast speelt ook de zorgbehoefte een grote rol, dit houdt in, ‘wat is er nodig voor een gezond gebit’?

Het doel van restauratieve tandheelkunde is een duurzaam resultaat bereiken, zodat je tanden en kiezen nog lang meegaan.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.allesoverhetgebit.nl

REGULIERE EN COSMETISCHE COMPOSIETRESTAURATIES (WITTE VULLING)

Wat is een reguliere composietrestauratie?

Na het bewerken van een tand of kies (hierna prepareren genoemd) wordt een tand of kies opgevuld met composiet. De behandelaar kan composiet ook gebruiken om tanden en kiezen een andere kleur of vorm te geven.

Bij een reguliere composietrestauratie mag u een aantal dingen verwachten:

 • dat de gerestaureerde tand of kies contact maakt met de tand of kies van de andere kaak.
 • dat de vorm van de tanden en kiezen op zo'n manier hersteld is dat de normale kauw- en bijtfunctie aanwezig is.
 • dat er na het eten geen abnormale hoeveelheid voedsel achterblijft.
 • dat de rand van de gerestaureerde tand of kies goed aansluit (zonder spleet).
 • dat de kleur van de restauratie redelijk overeenkomt met die van de tand of kies zelf.
 • dat de restauratie glad aanvoelt.

Soms kan de behandelaar de tand of kies niet op de reguliere manier repareren. Bijvoorbeeld als het gaatje erg groot is. Dan is er een kroon nodig. Toch kan er onder bepaalde omstandigheden gekozen worden voor een restauratie, maar dan is het niet altijd mogelijk om de restauratie aan de eerder genoemde eisen te laten voldoen. Dat geldt ook voor andere situaties waarin het voor de behandelaar lastig is om nog te kunnen restaureren. Bijvoorbeeld als het gaatje diep onder het tandvlees zit.

Wat is een cosmetische composietrestauratie?

Composietrestauraties kunnen ook zo gemaakt worden dat ze bijna onzichtbaar zijn en in verschijning natuurgetrouw overeenkomen met de oorspronkelijke tand of kies. Voor zo'n resultaat kan de behandelaar verschillende technieken inzetten.

 • Zo kan er gebruik worden gemaakt van meerdere kleuren. Een tand of kies bestaat namelijk niet uit één kleur. Bij de tandhals is deze bijvoorbeeld geler dan bij de rand.
 • Om de restauratie uiteindelijk dezelfde glans en vorm te geven als een echte tand of kies, moet de behandelaar tijdrovende tussenstapjes maken met gebruikmaking van allerlei polijstmaterialen en technieken. Deze kunnen variëren van onder andere boortjes tot schijfjes en polijstpasta's met borsteltjes.
 • Soms is het moeilijk om de vorm van de tand of kies helemaal met de hand na te maken. De behandelaar kan er dan voor kiezen om een mal te gebruiken die in de mond is gemaakt of voor een gipsmodel dat een tandtechnieker heeft gemaakt.

Voor meer informatie kun je kijken op www.allesoverhetgebit.nl