Home   Contact
logo Eekelaar banner Eekelaar

Taakverdeling


De taakverdeling binnen de tandartspraktijk kan worden ingedeeld in drie categorieën:

1. Uitvoerders van het primaire proces
Het primaire proces omvat de tandheelkundige zorgverlening aan u als patiënt. Deze bestaat uit tandheelkundige behandelingen enerzijds en preventie en mondhygiëne anderzijds. Zorgverleners in het primaire proces zijn:

  • Tandarts

2. Ondersteuners van het primaire proces
De ondersteuners van het primaire proces hebben als taak het ondersteunen voor, tijdens en na de behandeling van u als patiënt. De beroepen die hier onder vallen zijn:

  • Tandartsassistent

3. Ondersteunende en managementfuncties
Er zijn ook medewerkers binnen de tandartspraktijk die geen tandheelkundige zorg verlenen. Zij richten zich op organisatorische taken.

 

Home | Patienteninformatie | Vacature | Verzekeringen | Contact Handige Links | Tandartsen Humor | Angst voor de Tandarts | Lachgassedatie | Afspraak maken / inzien | Algemene praktijk voorwaarden | Privacy | Team | Afspraak maken |