Home   Contact
logo Eekelaar banner Eekelaar

Lachgassedatie


Sinds geruime tijd kan de tandarts over een apparaat beschikken, waarmee een mengsel van zuurstof en weinig lachgas via een neusmasker door de patiënt kan worden ingeademd. Het inademen van dit mengsel van zuurstof met lachgas heeft een geruststellende en kalmerende werking. Kortom mensen voelen zich prettig wanneer ze lachgas inademen. Het wordt daarom inhalatiesedatie of lachgassedatie genoemd.

Als uw neus verstopt is door een verkoudheid kunt u niet met lachgas behandeld worden. U moet dan tijdig de behandeling afzeggen.

Alhoewel het eerste gevoel, na het inademen van lachgas, wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit in de meeste gevallen na een paar minuten veranderen in een aangenaam, ontspannen en zweverig gevoel. Sommige mensen vergelijken het gevoel met een aangename manier van dronken zijn. Het komt wel eens voor, dat iemand het een onprettig gevoel blijft vinden. In overleg met de tandarts zal dan gekozen worden voor een voorzichtige herhaling van de start van de behandeling, op een ander moment (als u bijvoorbeeld wat minder gespannen bent), of er kan voor een alternatieve behandeling gekozen worden.

Lachgas op deze manier gebruikt, in lage concentraties en voor behandelingen die niet langer dan een uur duren, is niet schadelijk voor de gezondheid. Wel wordt het advies gegeven om tandheelkundige behandelingen met behulp van lachgas de eerste drie maanden van de zwangerschap te vermijden.

Home | Patienteninformatie | Vacature | Verzekeringen | Contact Handige Links | Tandartsen Humor | Angst voor de Tandarts | Lachgassedatie | Afspraak maken / inzien | Algemene praktijk voorwaarden | Privacy | Team | Afspraak maken |