Home   Contact
logo Eekelaar banner Eekelaar

Burgerservicenummer


Waarom Vraagt Tandartsenpraktijk Eekelaar naar uw BSN? 

De overheid wil het BSN in de zorg gebruken om de volgende redenen:

  • Het voorkomt persoonsverwisselingen en leidt tot volledige en juiste medische informatie, waarmee onder andere vermijdbare medicatiefouten kunnen worden voorkomen.
  • Het maakt declareren en administratieve procedures eenvoudiger.
  • Het beschermt mensen beter tegen identiteitsfraude.
  • Het BSN in de zorg maakt een einde aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders en zorgverzekeraars nu nog gebruiken.


Wettelijke basis BSN
De wettelijke basis voor het burgerservicenummer (BSN) (vroeger SOFI Nummer) ligt in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb). De Wabb regelt het instellen en het gebruik van het BSN bij alle overheidsinstanties.

Voor het gebruik van het BSN in de zorgsector geldt een aparte wet, de Wet gebruik BSN in de zorg (Wbsb-z). Deze wet zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de patiënt goed worden verwerkt, zodat er bij de uitwisseling van patiëntgegevens en nota’s tussen zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten geen fouten worden gemaakt.

Zorg dat U bij uw (eerste) bezoek uw paspoort of rijbewijs bij de hand heeft.

 

 

Home | Patienteninformatie | Vacature | Verzekeringen | Contact Handige Links | Tandartsen Humor | Angst voor de Tandarts | Lachgassedatie | Afspraak maken / inzien | Algemene praktijk voorwaarden | Privacy | Team | Afspraak maken |